World Leprosy Eradication Day 2022

World Leprosy Eradication Day in 2022 was on January 23

Country: International
Upcoming World Leprosy Eradication Day is on 22 January 2023 (Sunday)
Days Remaining in World Leprosy Eradication Day 2023
DAYS HOURS  MIN  SEC

Search